Recht spreken en schrijven

Sinds 2019 werk ik aan een promotieonderzoek over de begrijpelijkheid van rechterlijke uitspraken. In het artikel Recht spreken én schrijven. Hoe (on)tevredenheid over de communicatie de acceptatie van de rechterlijke beslissing beïnvloedt doen Henk Pander Maat, Leonie van Lent en ik verslag van het empirisch onderzoek dat we bij twee rechtbanken uitvoerden.

Duizenden procespartijen in bestuursrechtelijke procedures ontvingen een vragenlijst bij de uitspraak in hun zaak. We wilden achterhalen hoe oordelen over de mondelinge en schriftelijke communicatie van de rechter meewegen in het oordeel over de rechtvaardigheid van de beslissing.

Eerder schreef ik voor mijn promotieonderzoek:

Artikelen