Klare taal in uitspraken. Meer dan stijl alleen

Een begrijpelijke tekst is een tekst die het de lezer gemakkelijk maakt om tot diep begrip te komen. Uitspraken zijn volgens die definitie nog niet erg begrijpelijk.

In het artikel Klare taal in uitspraken. Meer dan stijl alleen geef ik een overzicht van wat onderzoek naar de begrijpelijkheid van teksten, in het bijzonder rechterlijke uitspraken, tot nu toe heeft opgeleverd.

Dit artikel verscheen in het NJB 2020, aflevering 28.

Artikelen