Projecten


De afgelopen jaren gaf ik vooral trainingen aan hoogopgeleide professionals, zoals (beleids)adviseurs, juristen en andere inhoudelijke experts. Dat deed ik bij verschillende opdrachtgevers, met de nadruk op overheidsorganisaties.

 

Overtuigende teksten zijn mijn specialiteit. De analytische kant is belangrijk, want de redenering moet kloppen. Dat is de kant waar experts zich van nature vooral op richten. Maar er spelen bij overtuigen andere zaken mee dan alleen de inhoud. Mensen staan bijvoorbeeld niet open voor de schoonheid van een plan dat hen in negatieve zin raakt.

 

De kunst is daarom om aan te sluiten bij de belevingswereld van de lezer. Vaak betekent dat een heel ander verhaal vertellen dan je in eerste instantie - vanuit de inhoud - wilde doen.