En toen vloog er een stoel door de rechtszaal

Sommige uitspraken roepen heftige emoties op. Denk bijvoorbeeld aan de man die zijn stoel naar de rechter gooide. Er knapte iets bij hem toen hij hoorde dat degene die zijn dochtertje en schoonouders had doodgereden een taakstraf kreeg. Had die emotie-uitbarsting voorkomen kunnen worden? De rechter had de uitspraak kunnen opbouwen als een slecht-nieuwsbericht. Dat had de boodschap niet minder hard gemaakt, maar wel beter te accepteren.

Lees het hele essay over de communicatieve functie van uitspraken. Het verscheen in NJB 2015, aflevering 14.

Artikelen