Een kleine stap voor een rechter, een reuzensprong voor de rechtspraak

De uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waren in het verleden vrijwel niet toegankelijk voor burgers. Gelukkig heeft de Afdeling nu stappen gezet om de uitspraken leesbaarder te maken.

In mijn artikel Een kleine stap voor een rechter, een reuzensprong voor de rechtspraak lees je wat de belangrijkste veranderingen zijn. Ook doe ik suggesties om de uitspraken nog beter te laten aansluiten bij een doelgroep van niet-juristen.

Mijn artikel verscheen in Jurisprudentie Bestuursrecht plus (juni 2016).

Artikelen