Artikelen


Zo goed en helder en menselijk mogelijk

Een pleidooi voor sprekende uitspraken. Preadvies voor de Nederlandse Juristen-Vereniging

Zeven zorgen over het streven naar begrijpelijke uitspraken

Klare taal is op dit moment 'hot topic' binnen de Rechtspraak. Rechtbanken, hoven, hoogste colleges - iedereen is ermee bezig. Toch zijn schrijvers van uitspraken vaak nog sceptisch. Zij ervaren in hun praktijk belemmeringen die het moeilijk of zelfs onmogelijk maken om uitspraken begrijpelijker te maken voor burgers. Taalkundige Geerke van der Bruggen en rechter Margot Stoové bespreken in dit artikel de zeven zorgen die zij in hun praktijk het vaakst horen.

Het strafvonnis als onderonsje

Strafvonnissen worden niet geschreven met de leek voor ogen. Dát is het probleem, niet de taal zelf.

Klare taal in uitspraken. Meer dan stijl alleen

Een overzichtsartikel over wat onderzoek ons vertelt over de begrijpelijkheid van uitspraken.

Schuldig tot het tegendeel bewezen is

De manier waarop het OM met verdachten communiceert moet veranderen.

In de beperking toont zich de meester

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor klare taal in de rechtspraak. Maar hoe ziet een uitspraak in klare taal eruit? Dat beschrijf ik in dit artikel.

Je gaat het pas zien als je het doorhebt

Waarom de huidige manier van schrijven automatisch tot ontoegankelijke uitspraken leidt.

Een kleine stap voor een rechter, een reuzensprong voor de rechtspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft stappen gezet om haar uitspraken leesbaarder te maken.

Waarom afspraken in het Chinees vastleggen?

Een cao herschrijven, kan dat zomaar? Nou, niet zomaar, en het is een flinke klus.

En toen vloog er een stoel door de rechtszaal

Sommige uitspraken roepen heftige emoties op. Denk bijvoorbeeld aan de man die zijn stoel naar de rechter gooide.

Te vroeg gejuicht. De kurk blijft op de fles

Pomphouder Ewout Klok dacht dat hij eindelijk weer alcohol mocht verkopen toen hij de uitspraak van de Raad van State las.

Alleen jip-en-janneketaal is niet de oplossing

Juristen krijgen vaak te horen dat ze toegankelijke taal moeten gebruiken.